برگزاری جلسه هماهنگی مدیران گروه

در روز سه شنبه مورخ ۱۲ آذر جلسه هماهنگی مدیران گروه با حضور ریاست دانشکده دکتر علی گودرز و معاونین دانشکده دکتر شاهقلی و دکتر رفاهی برگزار شد. این جلسه به منظور هماهنگی هرچه بیشتر گروه های آموزشی در امر انتخاب واحد ترم آینده برگزارشد.

 

dsc_0010 dsc_0011