برگزاری جلسه هماهنگی مدیران گروه

در روز شنبه مورخ ۷ دی ماه جلسه هماهنگی مدیران گروه به منظور برنامه ریزی هر بهتر و دقیق تر برای ترم جدید با حضور کلیه مدیران گروه و کارشناس اموزش مهندس رمضانی برگزار شد

dsc_0056