برگزاری جلسه هماهنگی مدیران گروه های آموزشی

در روز سه شنبه ۲۶ آذر ماه با توجه به تعطیلی بخش اموزشی دانشگاه جلسه هماهنگی دروس داخلی توسط مدیران گروه های آموزشی دانشکده از ساعت ۱۳ الی ۱۵/۳۰ برگزار شد.  این جلسه به همت مهندس حیدر رمضانی برگزار شد. بدین وسیله از مدیران محترم گروه های آموزشی و مهندس رمضانی تقدیر و تشکر می شود.

img-20191218-wa0001 img-20191218-wa0002