برگزاری جلسه هماهنگی برای امتحانات

در تاریخ ۸ دی ماه جلسه هماهنگی برای امتحانات پایان ترم برگزار شد. این جلسه  با حضور دکتر شاهقلی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده، دکتر رفاهی معاون دانشجویی و همکاران شاغل در دانشکده برگزار شد دکتر شاهقلی ضمن تشکر از همکاران نکاتی را پیرامون برگزاری هرچه بهتر امتحانات پایان ترم متذکر شدند. در پایان همکاران نیز پیشنهادات خود را پیرامون موضوع امتحانات بیان نمودند.

dsc_0060 dsc_0063 dsc_0064