برگزاری جلسه هماهنگی انجمن های علمی

جلسه هماهنگی انجمن های علمی دانشکده مهندسی مکانیک در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۹ با حضور دکتر رفاهی معاون فنی و دانشجویی  دانشکده و آقای مهندس رمضانی به همراه اعضای انجمن های علمی در محل دفتر دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون موضوعات مختلف مربوط به انجمن های علمی، سیاست های کاری در زمینه برگزاری دوره های آموزشی، نمایشگاه فناوری، اردوها، نشریه انجمن، و کانال اطلاع رسانی انجمن در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ بحث و تبادل نظر شد.

1

dsc_0064