برگزاری جلسه معاونت فرهنگی و اجتماعی

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته ، امروز چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ جلسه معاونت فرهنگی با هدف بررسی وضعیت اقدامات صورت گرفته و ارائه برنامه های آتی در فضای مجازی تشکیل گردید.
در این جلسه که به صورت تخصصی در حوزه عملکردی هر کدام از بخش ها صورت گرفت ضمن بررسی مجدد پیش نویس آیین نامه، اعضا از برنامه ها و اهداف کلان و مرتبط دانشگاه که در هئیت رئیسه دانشگاه مورد تاکید قرار گرفته بود آگاهی یافتند، همچنین با توجه به بررسی صورت گرفته از وضعیت سایر دانشگاه های کشور نحوه اقدامات و فعالیت های بخش های فرهنگی با توجه به شرایط فعلی کشور مورد بررسی و الگو برداری قرار گرفت تا ضمن بررسی وضع موجود و با استفاده از نقاط قوت از الگوهای مطرح شده به طور مناسب استفاده گردد.
سایر مباحث صورت گرفته در این جلسه به شرح ذیل است؛

۱٫ جدی گرفتن فضای مجازی و سوق دادن فعالیت ها به این سمت

۲٫ برقراری تماس تلفنی مستمر با مسئولان نشریات و دبیران کانون ها و دبیران انجمن ها و مسئولان تشکلها جهت طراحی، راه اندازی، و نطارت بر فعالیت ها

۳٫ ارائه بسته مجازی برنامه و بیان راهبردها از سوی روؤسای محترم ادارات فرهنگی

۴٫ اصلاح و حکاکی پیش نویس آیین نامه جامع فعالیت‌های فرهنگی

۵٫ پیگیری فراخوان های فرهنگی

۶٫ پیگیری و نهایی کردن طرح های قرآنی