برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد گروه ژئوتکنیک و آب

با شروع هر ترم تحصیلی جدید و ورود نودانشجویان به دانشکده مهندسی عمران، جلسات متعددی جهت آشنایی نودانشجویان با هیات رئیسه و اعضای دانشکده برگزار می‌شود و دانشجویان هم سوالات خود را مطرح می‌کنند.

امروز اول آذر ۱۴۰۰ این جلسه با حضور اعضای گروه ژئوتکنیک و آب و نودانشجویان برگزار گردید.