برگزاری جلسه مشترک گروه های آموزشی دانشکده علوم ورزشی

در تاریخ سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸  جلسه مشترک گروه های آموزشی دانشکده علوم ورزشی با حضور خانم ها : دکتر فرشته شهیدی ، دکتر فرزانه حاتمی، دکتر معصومه شهبازی ، دکتر معصومه بقائیان و خانم مینا غلامی و آقایان دکتر مجید کاشف ، دکتر غلامرضا لطفی ، دکتر فرشید طهماسبی ، دکتر هادی صمدی ، دکتر مجتبی صالح پور ، دکتر امیر حسین منظمی، دکتر کاوس صالحی ، دکتر میثم رحیمی زاده و دکتر محمد رحیمی در سالن اجتماعات شهید باهنر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد. در این جلسه بعد از قرائت آیاتی از کلام الله مجید دکتر مجید کاشف رئیس دانشکده علوم ورزشی به دست آوردها و موفقیت های دانشکده علوم ورزشی در دو سال اخیر اشاراتی داشتند و سپس خانم دکتر فرشته شهیدی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مباحث مربوط به دستور جلسه را مطرح کردند. در ادامه هر یک از اعضاء هیات علمی دانشکده مطالب خود را بیان داشتند و در انتها تصمیماتی اتخاذ شد.