برگزاری جلسه مدیران حوزه پژوهش و فناوری با دانشکده مهندسی عمران

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خبرداد:

امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ جلسه مدیران حوزه پژوهش و فناوری با مسئولین دانشکده مهندسی عمران برگزار شد و پیرامون مسائل مختلف حوزه پژوهش و فناوری بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ابتدای جلسه معاون آموزشی دانشکده، آقای دکتر شریفی، گزارش بسیار خوب و جامعی از وضعیت پژوهشی دانشکده ارائه دادند. براساس این گزارش، وضعیت تعداد مقاله و چارک مقالات ارائه شده به شرح ذیل است:

همچنین وضعیت چارت رادار دانشکده مهندسی عمران در زمینه تولید مقاله به صورت زیر است. چهارضلعی آبی مربوط به انتظارات دانشگاه و چهارضلعی قرمز مربوط به وضعیت دانشکده مهندسی عمران است. این نموار نشان می دهد که تولید مقاله در این دانشکده شرایط مطلوبی را دارد.

در زمینه طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی نیز دانشکده مهندسی عمران وضعیت مطلوبی را داراست. بخش مناسبی از اعتبارات طرح های پژوهشی برون دانشگاهی در دانشگاه از محل قراردادهای پژوهشی این دانشکده حاصل شده است. در ادامه جلسه، حاضرین  به ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای خود در حوزه پژوهش و فناوری پرداختند. یکی از موضوعات مطرح شده، حمایت و تجهیز آزمایشگاههای این دانشکده بود. مدیران حوزه نیز نسبت به موارد مطرح شده پاسخ های لازم را ارائه دادند. مقرر گردید موارد مطرح شده در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه مورد بررسی و درصورت تایید در آیین نامه های مربوطه اعمال گردد.