برگزاری جلسه مدیران حوزه پژوهش و فناوری با دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ جلسه مدیران حوزه پژوهش و فناوری با دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای برگزار شد و پیرامون مسائل مختلف حوزه پژوهش و فناوری بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ابتدای جلسه معاون پژوهشی دانشکده، آقای دکتر فاطمی، گزارش بسیار خوبی از وضعیت پژوهشی دانشکده ارائه دادند. براساس این گزارش تعداد مقالات ISI و ISC این دانشکده در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به شرح ذیل است:

تعداد مقالات ارائه شده در همایشهای ملی و بین المللی و همچنین تعداد طرحهای پژوهشی دانشکده بر اساس نمودار زیر است.

نمودار زیر وضعیت مقالات چاپ شده در مجلات JCR را بر اساس چارک ۱ تا ۴ نشان می دهد.

از پژوهشهای شاخص انجام شده می توان به مقالات چاپ شده توسط آقای دکتر پرویزی عضو گروه مهندسی مواد این دانشکده در مجلات با ضریب تاثیر بالا اشاره کرد.

در زمینه انجام طرحهای برون دانشگاهی، آقای دکتر ذاکری و آقای دکتر خلیلی سهم موثری در این دانشکده داشتند. در ادامه جلسه، حاضرین نقطه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه امور مختلف حوزه پژوهش و فناوری را ارائه دادند و مدیران حوزه نیز پاسخ های لازم را بیان داشتند. از جمله موارد مطرح شده، نیاز اعضای هیات علمی این دانشکده به دستگاه تست کشش و فشار و همچنین تامین هزینه های لازم جهت تهیه نمونه های آزمایشگاهی بود. پیشنهاد تاسیس مرکز نوآوری که این معاونت نیز در جهت تاسیس آن گامهایی برداشته است، از دیگر پیشنهادات این دانشکده بود.