برگزاری جلسه كمیته ناظر بر نشریات

برگزاری جلسه كمیته ناظر بر نشریات

 

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در تاريخ ۲۳ ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ با حضور اکثریت اعضاء در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشكيل و پرونده نشریات زیر بررسی و تأیید شد:

  • تغییر مدیر مسؤول نشریه چینه
  • مجوز انتشار نشریه جرقه
  • مجوز انتشار نشریه مسافر
  • مجوز انتشار نشریه لفظ قلم
  • مجوز انتشار نشریه معیار