برگزاری جلسه كميسيون ماده يك

برگزاری جلسه كميسيون ماده يك

 

جلسه کمیسیون ماده یک آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه در تاريخ ۲۳ ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ در محل دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي با حضور اعضا تشكيل و پرونده فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در موارد زیر بررسی و تأیید شد:

  • ترفيع پايه سالانه:

آقايان دكتر پيمان نادري، دكتر رضا رشيدي، دكتر محمدرضا عليگودرز، دكتر عليرضا ذاكري، دكتر حميدرضا رشيدي كنعان، دكتر محمد كلانتري، دكتر علي مير محمدي و خانم ها دكتر مودت سعيدي و دكتر معصومه قلخاني.

  • تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي:

آقاي دكتر حميدرضا رشيدي كنعان و خانم دكتر زهرا شيرمحمدي.