برگزاری جلسه طوفان فکری

طبق برنامه ریزی انجام شده توسط رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دکتر علی گودرز برگزاری جلسه طوفان فکری آغاز شد در این جلسات که با حضور معاونین دانشکده و  جمعی از اساتید دانشکده برگزار شد و پیرامون موضوعات و مشکلات دانشکده و پیشنهادات اساتید جهت حل مشکلات و اداره هرچه بهتر دانشکده بحث و تبادل نظر شد

1 dsc_0157 dsc_0158