برگزاری جلسه شورای دانشکده علوم انسانی

اولین جلسه ی شورای دانشکده علوم انسانی با حضور رئیس دانشکده جناب آقای دکتر طهماسبی پور و مدیران محترم گروه در روز یکشنبه  ۲۱ مهر ماه ۹۸ در دفتر دانشکده برگزار گردید.

whatsapp-image-2019-10-13-at-9-17-23-pm