برگزاری جلسه شواری دانشکده

در روز دوشنبه مورخ ۴ آذر ماه جلسه شوارای دانشکده با حضور دکتر علی گودرز رئیس دانشکده، دکتر شاهقلی معاون آموزشی و پژوهشی، دکتر رفاهی معاون فنی و دانشجوی، مدیران گروه  و مهندس رمضانی مسئول هماهنگی گروه های آموزشی دانشکده برگزار شد. در این جلسه پیرامون مسائل آموزشی و پژوهشی مخصوصا هماهنگی هرچه بهتر گروه های آموزشی برای انتخاب واحد ترم آینده بحث و برنامه ریزی های لازم انجام شد.

dsc_0211 dsc_0212 dsc_0213dsc_0214