برگزاری جلسه سلسله مباحث درباره نظام های آموزشی در دنیا از مجموعه وبینارهای دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری

💐دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری💐
🌏*دوشنبه ۲۲ شهریور ماه* 🌏
🌻ساعت ۲۰🌻

*برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم وفناوری* در راستای ترویج علم هر دوشنبه ساعت ۲۰ به مدت ۲۰ دقیقه توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، دانشکده علوم پایه و انجمن علمی دانشجویی آموزش علوم) به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

این هفته:
*دکتر حسن حذرخانی*
*با عنوان: ” سلسله مباحث درباره نظام های آموزشی در دنیا – جلسه اول “*

علاقمندان می‌توانند پس از نصب برنامه Adobe Connect، از طریق لینک زیر وارد سامانه شده و با انتخاب گزینه مهمان در این برنامه هر هفته شرکت نمایند:

*https://vc.sru.ac.ir/ste-srttu-mon-20*

ادرس پست الکترونیکی به نشانی *science.education.srttu@gmail.com* برای هرگونه مکاتبه لازم در این راستا معرفی می شود.

همچنین علاقمندان به منظور اطلاع از برنامه دوشنبه ۲۰، می توانند از کانال این برنامه به نشانی زیر استفاده نمایند.
*https://chat.whatsapp.com/FtNJmnAIjsSIAWr6xrjOPv*