برگزاری جلسه ستاد استقبال گرامیداشت هفته دفاع مقدس

به گزارش ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه جلسه ستاد استقبال گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور نماینده محترم نهاد مقام معظم رهبری جناب آقای دکتر ابراهیمی، جناب آقای دکتر سلطانی رئیس محترم دفتر نظارت و ارزیابی و پاسخگویی به شکایات، جناب آقای دکتر میرمحمدی معاون محترم دانشجویی و جناب آقای مهندس کارگریان معاون محترم حراست و نمایندگان محترم سایر معاونت ها ، بسیج فرهنگیان و بسیج اساتید و کارکنان در روزچهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در سالن شهید باهنر دانشگاه برگزار گردید.