برگزاری جلسه ریاست دانشکده با دانشجویان کارشناسی در ارتباط با مسائل آموزش و پرورش

whatsapp-image-2019-05-01-at-12-02-42-am whatsapp-image-2019-05-01-at-12-03-40-am whatsapp-image-2019-05-01-at-12-24-01-am