برگزاری جلسه در خصوص برگزاری امتحانات نیمسال اول

روز شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۴جلسه ای با حضور رئیس دانشکده و معاونین و همکاران محترم در خصوص برگزاری هر چه بهتر امتحانات در دفتر دانشکده تشکیل شد. امتحانات دانشکده علوم انسانی از روز شنبه مورخ ۲۱ دی ماه الی ۱ بهمن ماه برگزار می گردد. لازم به ذکر است امتحانات دانشکده علوم انسانی در سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می گردد.