برگزاری جلسه دروس تربیت بدنی عمومی و ورزش (۱)

جلسه هماهنگی برگزاری دروس عمومی و تربیت بدنی و ورزش (۱) با استفاده از سیستم LMS  دانشگاه با شرکت اساتید مدعو دانشکده علوم ورزشی در سایت دانشکده در تاریخ ۱۱/۳/۹۹  برگزار شد. در این جلسه پس از خیر مقدم و ارائه توضیحات اولیه توسط سرکار خانم دکتر شهیدی، جناب آقای دکتر لطفی در مورد نحوه برگزاری و آزمون کلاس های عملی در فضای مجازی دانشگاه توضیحاتی ارائه نمودند و اساتید به شکل کارگاهی با نحوه بارگزاری و برگزاری کلاس های عملی در سیستم LMS   دانشگاه آشنا شدند.