برگزاری جلسه دبیرخانه همایش “آموزش و پرورش و نهضت بیداری اسلامی” با موضوع چگونگی ساختار اجرایی همایش و اعطای ابلاغ عوامل اجرایی

ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد: جلسه دبیرخانه همایش “آموزش و پرورش و نهضت بیداری اسلامی” با موضوع چگونگی ساختار اجرایی همایش و اعطای ابلاغ عوامل اجرایی، در روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.