برگزاری جلسه جذب عضو هیات علمی گروه حرارت و سیالات

در روز یکشنبه مورخ ۱۸ خردادماه جلسه جذب عضو هیات علمی گروه حرارت سیالات و تاسیسات برگزار شد.