برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید  روز یک شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۴ در سالن تهرانی مقدم برگزار گردید. این مراسم با حضور دکتر شاهقلی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده، دکتر رفاهی معاون فنی و دانشجویی، آقای فرمند کارشناس مسئول آموزش و آقای رمضانی کارشناس آموزش برگزار شد. در ابتدای مراسم دکتر شاهقلی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ضمن عرض خیر مقدم  به دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی خوب و موفقی را برای دانشجویان آرزو کردند. در ادامه ایشان توضیحاتی در رابطه با معرفی دانشگاه و نکات مهم آموزشی ارائه نمودند.

 

dsc_0077 dsc_0080