برگزاری جلسه تقدیر از مدرسان و دست اندر کاران برگزاری کارگاه های آموزشی به مناسبت هفته پژوهش

روز دوشنبه به تاریخ ۲۳/۱۰/۹۸ در سالن کنفرانس دانشکده علوم ورزشی مراسمی به منظور تقدیر از مدرسان و دست اندرکاران برگزاری کارگاه های آموزشی برگزار گردید . در این مراسم راهکارهای برگزاری هرچه بهتر کارگاه های آموزشی بحث و تبادل نظر شد. این مراسم که با ناهار دورهمی همراه بود از تمامی مدریسن و برگزار کنندگان به نحو شایسته تقدیر به عمل آمد.