برگزاری جلسه تقدیر از اساتید بازنشسته دانشکده علوم ورزشی

روز دوشنبه به تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ جلسه ای به منظور تقدیر و گرامی داشت اساتید بازنشسته دانشکده علوم ورزشی با حضور دکتر مجید کاشف رئیس دانشکده ، دکتر فرشته شهیدی و دکتر غلامرضا لطفی معاونین دانشکده علوم ورزشی برگزار شد و در این مراسم از زحمات و تلاش های اساتید گران قدر جناب آقای دکتر علیرضا رمضانی و دکتر جواد آزمون تقدیر به عمل آمد. همچنین از زحمات اساتید مدعو آقایان بهرام پازوکی و حسین کرم نژاد بخاطر تلاش های صادقانه در جهت امور دانشکده تقدیر بعمل آمد. این مراسم با صرف صبحانه در دفتر ریاست دانشکده علوم ورزشی برگزار شد.