برگزاری جلسه بررسی مشکلات کلاسهای مجازی و استفاده از سامانه lms

روز سه شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۳ جلسه ای در ارتباط با بررسی مشکلات کلاس های مجازی و سامانه LMS با حضور جمعی از اساتید در سالن جلسات دانشکده علوم انسانی  تشکیل گردید. در این راستا پیشنهادات سازنده ای بیان شد که مورد بررسی قرار گرفت.