برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک

بنا به درخواست ریاست دانشکده مهندسی مکانیک جناب آقای دکتر علی‌گودرز به منظور شناسایی و رفع مشکلات آموزشی دانشجویان و اساتید دانشکده، جلسه بررسی مسائل وحل مشکلات آموزشی با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر پورکمالی، ریاست و معاونین و مدیران گروه های آموزشی برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون مسائل مختلف آموزشی از جمله مشکلات مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مسائل مربوط به اساتید مدعو، ارتقا سطح آموزش در دروس صلاحیت معلمی و…. بحث و تبادل نظر شد. مدیران گروه های آموزشی نیز مسائل و مشکلات مختلف آموزشی را با معاون آموزشی دانشگاه مطرح نمودند و دکتر پورکمالی نیز مواردی را جهت حل مشکلات و ارتقا سیستم آموزشی در دانشکده بیان کردند. اهم مورادی که در این جلسه در مورد آنها بحث و تبادل نظر شد عبارتند از:

  • رصد دقیق‌تر و مداوم دانشجویان دکتری به منظور انجام هرچه بهتر و دقیق تر فعالیت ‌های آموزشی و پژوهشی
  • ارائه راهکارهای از طرف مدیران گروه های آموزشی در مورد نحوه برگزاری دروس صلاحیت معلمی و ارتقا هرچه بیشتر در زمینه آموزش به دانشجو معلمان
  • اعلام آمادگی معاون محترم آموزشی دانشگاه برای دریافت نظرات و پیشنهادات مدیران گروه‌های آموزشی در مورد نحوه برگزاری کلاس ها و زمان‌بندی انها در ترم جدید

2 3 1