برگزاری جلسه با همکاران محترم واحد اداری و مالی

جلسه وفاق و همدلی دانشکده با حضور معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه در ساعت ۱۰ صبح روز  ۹۸/۱۰/۸در دفتر رئیس دانشکده تشکیل شد. ابتدا رئیس دانشکده ضمن خوش آمدگویی مراتب قدردانی را از همکاری و مساعدت واحدهای زیر مجموعه معاونت محترم اداری و مالی ابراز کردند. سپس معاونین دانشکده ضمن تشکر از حضور آقای دکتر اسماعیل پور مشکلات مالی و اداری دانشکده را مطرح کردند. آقای دکتر اسماعیل پور ضمن تاکید بر تنگناهای موجود در زمینه تامین نیازهای دانشکده قول مساعد دادند.

whatsapp-image-2019-12-29-at-2-41-45-amwhatsapp-image-2019-12-29-at-2-41-50-am