برگزاری جلسه با همکاران کارگاهی

از سری جلسات هماهنگی با مسئولین کارگاه ها و آزمایشگاه ها جلسه دیگری در روز سه شنبه ۱۷ دی ماه  برگزار شد .در این جلسه که با حضور دکتر رفاهی معاون فتی و دانشجویی، مهندس قلی پور، مهندس حسنعلی و آقای نریمانی برگزار شد پیرامون موضوعات مربوط به کارگاه ها و آزمایشگاه ها و تجهیز آنها برای شروع ترم جدید بحث و تبادل نظر شد.