برگزاری جلسه با نماینده شرکت البرز محوران گلبرگ

در تاریخ ۲۴ دی ماه جلسه ای با نماینده شرکت البرز محوران گلبرگ با حضور دکتر علی گودرز رئیس دانشدکه، دکتر رفاهی معاون فنی و دانشجویی و دکتر محمدی مدیر گروه مکانیک خودرو برگزار شد. در این جلسه پیرامون موضوع برگزاری کلاس های آموزشی و کارگاهی با موضوع آموزش سیم کشی و برق خودرو بحث و تبادل نظر شد.