برگزاری جلسه با اساتید مدعو گروه ساخت و تولید

در روز شنبه 16 آذر ماه جلسه با اساتید مدعو گروه ساخت و تولید برگزار شد. این جلسه به منظور هماهنگی اساتید جدید  در ترم آینده  برگزار گردید

در روز شنبه 16 آذر ماه جلسه با اساتید مدعو گروه ساخت و تولید برگزار شد. این جلسه به منظور هماهنگی اساتید جدید  در ترم آینده  برگزار گردید

dsc_0013

dsc_0014