برگزاری جلسه امور فرهنگی به صورت حضوری وهمچنین مجازی

این جلسات  در راستای ادامه برنامه های فرهنگی دانشجویی دانشکده در ایام کرونا وشرایط خاص پیش آمده برگزار گردید

  • جلسات حضوری در روزهای شنبه ۳۰ فروردین (دکتر رفاهی اسکویی معاونت محترم فنی دانشجویی دانشکده مکانیک ومهندس  حیدر رمضانی مسئول کمیته کارآفرینی و هماهنگی انجمن های علمی دانشکده  مکانیک ) ودوشنبه ۱ اردیبهشت  (دکتر علی گودرز رییس دانشکده مکانیک ومهندس  رمضانی )

جلسات مجازی : این جلسه از طریق کانال مجازی کمیته کار آفرینی در روزهای یکشنبه ۳۱ فروردین  ودوشنبه ۱ اردیبهشت به صورت غیرحضوری ومجازی برگزار گردید حاضرین در جلسه مجازی   دکتر علی گودرز رئیس دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر رفاهی اسکویی ، مهندس احسان شریعتی راد، مهندس مهدی فیض الله زاده و مهندس حیدر رمضانی بودند

در پایان این جلسات مشخص گردید موارد زیر فعلا به صورت مجازی انجام گیرد

  • کافه مکانیک
  • معرفی شخصیت با محوریت اساتید ودانشجویان کارآفرین وفعال در عرصه های مختلف
  • مسابق ایده های کاربردی برای مقابله با کرونا
  • سامانه پرسش وپاسخ