برگزاری جلسه اتاق فکر

از سری جلسات اتاق فکر دانشکده مهندسی مکانیک جلسه دیگری در روز سه شنبه مورخ ۱۹ آذر ماه در محل دانشکده برگزار شد . جلسات اتاق فکر دانشکده بصورت هفتگی برگزار و در این جلسات اعضای اتاق فکر پیرامون موضوعات و مشکلات دانشکده نظرات خود را بیان و در نهایت راه حل های عملی جهت رفع مشکلات ارائه می شود . جلسه این هفته نیز با حضور آقای مشتاقی کارشناس روابط عمومی دانشگاه به عنوان مهمان برگزار گردید.

dsc_0009