برگزاری جلسات قرآنی در خوابگاه حافظ هر هفته

✅ برگزاری جلسه #شب‌های_قرآنی در خوابگاه حافظ با حضور پرشور دانشجویان عزیز

? شنبه ها
? بعداز نماز مغرب و عشاء

? منتظر حضور پرشورتر شما در جلسات آینده هستیم…

photo_2019-12-04_16-57-13