برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سیستم LMS

بنابه گزارش معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده به جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و به جهت شیوع بیماری کرونا ، فعالیت های دانشکده در خصوص برگزاری دفاعیه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری بصورت آن لاین برگزار می گردد. در برگزاری این جلسات اساتید مدعو و دانشجویان و برخی از اساتید دیگر در صورت عدم امکان حضور از طریق سامانه LMS دانشگاه برگزار می گردد

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد