برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دبیری

روز سه‌شنبه ۲۸ آذردر اردوگاه شهید باهنر، جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دبیری ورودی سال ۱۳۹۲ با حضور ریاست دانشکده برگزار گردید.

photo_2017-12-26_13-58-02