دانشکده علوم انسانی خبر داد

برگزاری جشنواره تولید رسانه های آموزشی با رویکرد فنی و حرفه ای و کاردانش

این همایش به همت گروه علوم تربیتی با دبیری علمی آقای دکتر صالح صدق پور و  خانم دکتر انصاری برگزار گردید.

img_4483