برگزاری جشنواره تدریس برتر در دانشکده علوم انسانی

جشنواره تدریس برتر از امروز(دوشنبه دوم اردیبهشت ماه) تا روز (چهارشنبه۴ اردیبهشت  ماه) در دانشکده علوم انسانی به کار خود ادامه می دهد.