برگزاری جشنواره تدریس برتر توسط کانون دبیران جوان

کانون دبیران جوان اعلام کرد ” دبیرخانه چهارمین جشنواره تدریس برتر” شروع به کار کرد .برای ثبت نام و شرکت در رقابت ها به غرفه کانون دبیران جوان ظهر ها در کوچه نماز خانه مراجعه فرمایید.

 

 

 

img_20191210_051411_570