برگزاری تریبون آزاد دانشجویی با عنوان دانشجو،انقلاب اسلامی و عدالت

چهارشنبه ۲۰ آذر تریبون آزاد دانشجویی در تالار شهید تهرانی  مقدم برگزار خواهد شد .

 

img_20191210_044233_582