برگزاری اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

از صبح امروز چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۴ اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه در حال برگزاری است.

در آغاز این مراسم جناب آقای دکتر میرزایی رییس دانشکده علوم پایه و دبیر همایش  و جناب آقای دکتر علیایی معاون محترم پژوهشی دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداختند. پس از ایشان جناب آقای مهندس زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش به ایراد سخنرانی پرداختند.این همایش برای اولین بار به میزبانی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید رجایی و با توجه به ضرورت آموزش علوم پایه در کشور ومسایل پیش رو برگزار می گردد

شرکت کنندگان محترم می توانند جهت اطلاع از اخبار لحظه به لحظه همایش به کانال اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه مراجعه نمایند

http://telegram.me/firstrbse   : آدرس

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .