انجمن علمی مکانیک برگزار مي نمايد

به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو اولین دوره مسابقات دومینو دردانشگاه شهید رجایی با میزبانی دانشکده مهندسی مکانیک وبا حضور چند تیم ازسایر دانشگاه ها درتاریخ ۱۶و۱۷ آذرماه به همت انجمنهای علمی دانشکده مهندسی مکانیک برگزار مي گردد.

تیمهای دانشجویی علاقمند می توانند جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به انجمن علمی مکانیک مراجعه فرمایند