برگزاری اولین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشگاه

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خبرداد:

اولین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه شهید رجایی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ در محل سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد. در ابتدای این جلسه، آقای دکتر شمس معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه به معرفی مختصری از دانشگاه پرداختند. در ادامه، اعضای جلسه به ارائه دیدگاههای خود پیرامون اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پرداختند. اعضای جلسه به برگزاری کارگاههای تخصصی اخلاق در پژوهش برای دانشجویان و اساتید تاکید داشتند. همچنین ۳ طرح ارسالی جهت  صدور کد اخالاق مورد بررسی قرارگرفت. در پایان جلسه نیز ابلاغ اساتید خارج از دانشگاه تقدیم ایشان شد.