برگزاری اولین جلسه حلقه علمی “مقاوم‌سازی سازه ها در برابر زلزله

برگزاری اولین جلسه حلقه علمی “مقاوم‌سازی سازه ها در برابر زلزله

80002_544

با حضور دانشجویان و برخی اساتید علاقه مند، اولين جلسه حلقه علمي “مقاوم‌سازی سازه ها در برابر زلزله” توسط آقای دکتر موسی محمودی صاحبی، دانشیار گروه آموزشی سازه و زلزله، در ۱۳ آبان ۱۳۹۵ در اتاق سمینار دانشكده مهندسی عمران برگزار شد. ادامه این جلسات بصورت ماهانه در دانشکده و با اطلاع رسانی قبلی دنبال خواهد شد. علاقه مندان جهت شرکت در این حلقه علمی میتوانند بصورت مستقیم به آقای دکتر محمودی مراجعه نمایند.

94-7