برگزاری انتخابات انجمن های علمی

انتخابات انجمن های علمی دانشکده مهندسی مکانیک در روز یک شنبه ۹۸/۰۲/۰۸ با حضور دانشجویان برگزار شد.

 

dsc_0008 dsc_0005