برگزاری امتحانات پایان ترم

امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از تاریخ ۹۸/۰۳/۱۸ لغایت۹۸/۰۳/۲۹  با همکاری همکاران دانشکده برگزار گردید.