برگزاری امتحانات خرداد ماه نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۷

 

به نام خدا

امتحانات دانشکده علوم انسانی از تاریخ  ۹۷/۳/۹ آغاز شد و تا تاریخ ۹۷/۴/۶ ادامه خواهد داشت

img_2567img_2564