برگزاری اردوی یک روزه فرهنگی تفریحی دانشکده علوم ورزشی

با توجه به توسعه فعالیت های فرهنگی و اردویی دانشکده علوم ورزشی و به مناسبت هفته سرآمدان آموزش ، روز جمعه به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اردوی یک روزه بازدید از روستای امامه و آبشار کلوگان در شهرستان فشم برگزار گردید.