برگزاری آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ به صورت الکترونیکی

با تبریک سال نو و اعیاد ماه مبارک شعبان، با توجه به شرایط پیش آمده حاصل از بیماری کووید ۱۹ و عدم برگزاری کلاس های حضوری تا اطلاع ثانوی و ضرورت توجه به آموزش های الکترونیکی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه از برگزاری آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ به صورت برنامه مندرج در فایل پیوست و به صورت هماهنگ در هر هفته آموزشی به صورت الکترونیکی خبر داد. لازم به ذکر است که فایل های آموزشی مرتبط با هر آزمایش در اول هر هفته در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به نشانی http://lms.sru.ac.ir بارگزاری شده و دانشجویانی که درس مذکور را در نیسمال جاری اخذ نموده اند فرصت دارند تا آخر همان هفته گزارش کار خود را از طریق همان سامانه ارسال نمایند.

 

دانلود برنامه آزمایشگاه فیزیک پایه ۱