برگزاري همايش بررسي سيلاب فروردين ۹۸ در كشور

برگزاري همايش بررسي سيلاب فروردين ۹۸ در كشور

در راستاي بررسي عوامل مختلف اثر گذار بر سيلابهاي مخربي كه در فروردين سال ۱۳۹۸ در كشور به وقوع پيوستند، گروه آموزشي مهندسي ژئوتكنيك و آب و انجمن علمي دانشكده مهندسي عمران همايش تخصصي “بررسي سيلاب هاي اخير در كشور” را با حضور اساتيد دانشكده و متخصصان مربوطه در روز دوشنبه ۹ اردبيهشت ۱۳۹۸ از ساعت ۱۳:۳۰ الي ۱۵:۳۰ در سالن احتماعات علامه جعفري برگزار نمود.

در اين همايش دكتر مجتبي كريمايي طبرستاني از اساتيد دانشكده به تبيين چرايي شكل گيري  سيلاب هاي مخرب در  كشور به خصوص سيلاب هاي اخير به همراه ارائه راهكارهاي مربوط به مديريت سيلاب در آينده پرداختند. در ادامه جناب آقاي مهندس پوريا نجاتي، مهندس مهران شاهنده، مهندس امير رضا شمسي و مهندس مجتبي نيكخواه به ارائه اطلاعاتي از سيلابهاي فروردين ۹۸ در استان هاي گلستان، كرمانشاه، لرستان و خوزستان شامل اطلاعات ميزان بارندگي، حجم سيلاب و عوامل تشديد خسارات ناشي از سيل در اين استان ها پرداختند.

pic-111

pic22